Celem realizacji projektu jest zakup środków trwałych które umożliwią stworzenie linii technologicznej, wprowadzenie innowacji procesowej oraz rozszerzenie oferty o nowy rodzaj produktów.

Wartość projektu: 1 107 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 765 000,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.