REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://linmot.pl/

 

Artykuł 1. Definicje i informacje

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, który oferuje zakup produktów będących w ofercie firmy Linmot sp. z o.o. sp.k. i w szczególności reguluje:

a)warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

b)zasady i tryb postępowania w przypadku odstąpienia od umowy.

c)warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

2.Portal: serwis internetowy pod adresem http://sklep.linmot.pl/

3.Sklep: wydzielona część Portalu umożliwiająca zapoznanie się z opisem produktu (w tym stawianymi wymogami, z czasem dostawy i trybem realizacji) i złożenie zamówienia na produkty.

4.Pełne dane:

LINMOT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Wileńska 56

42-280 Częstochowa

VAT ID: PL 5732840297

tel. +48 34 32-40-147

email: linmot@linmot.pl

REGON: 242801764

SWIFT: INGBPLPW

PLN: PL 41 1050 1142 1000 0090 9300 5867

EUR: PL 47 1050 1142 1000 0091 3745 7561

USD: PL 90 1050 1142 1000 0091 3745 7660

     

5.Firma Linmot jest producentem linek motoryzaycjnych.

6.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów takich jak linki motoryzacyjne, części zamienne automotiv, inne produkty. 

7.Klient: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, kupujący/zamawiający poprzez Sklep

8. Produkt: jest to przedmiot wystawiony do sprzedaży w sklepie

9.Formularz kontaktowy dostępny pod adresem:   https://linmot.pl/kontakt , adres email właściciela portalu: linmot@linmot.pl

10.W ramach składanych zamówień klient podaje:

a)dane kontaktowe: imię, nazwisko, email, nr telefonu

b)opcjonalnie-dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

11.Dane kontaktowe wykorzystywane są do:

a)obsługi bieżącego zamówienia

b)udzielenia informacji technicznej związanej z użytkowaniem produktu, (np. w celu powiadomienia klienta o ważnej aktualizacji związanej z bezpieczeństwem)

c)poinformowania Klienta o wygasaniu aktualnej licencji

12.Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

13.Dane, o których mowa w art.1 pkt.10 są zapisywane w bazie danych firmy Linmot . Klient ma prawo zmienić lub wycofać ich zapis poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny podane w niniejszym regulaminie

 

Artykuł 2. Złożenie zamówienie, płatność, dostawa

1.Momentem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu poprzez oznaczenie stosownej opcji i wciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

2.Bezpośrednio po złożeniu zamówienia klient ma możliwość dokonania płatności on-line lub za pomocą przelewu bankowego.

3.Szczegółowe informacje na temat złożonego zamówienia oraz jak zrealizować płatność zostaną wysłane w mailu oraz dostępne będą na stronie www bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4.Opis produktu dostępny w Sklepie określa wymogi stawiane Klientowi oraz czas i tryb realizacji zamówienia. Czas i tryb realizacji zamówienia poszczególnych produktów mogą być różne i wynikają z procedur nałożonych przez ich producentów.

5.Po dokonaniu wpłaty przez Klienta i zaksięgowaniu środków przez Linmot, nasza firma kontaktuje się z klientem w celu ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia.

6.Gdy klient dokona już wpłaty, a zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Klientowi zostaną niezwłocznie zwrócone pieniądze, a zamówienie zostanie anulowane

7.W razie problemów lub niejednoznaczności dotyczących zamówienia, obsługa firmy Linmot  będzie się kontaktowała z Klientem drogą mailową lub telefoniczną. W takiej sytuacji warunki i terminy dostawy mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu.

 

Artykuł 3. Odstąpienie od umowy

1.Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia jeśli nie dokonał jeszcze płatności.

2.Brak płatności za dokonane zamówienie w okresie dłużyszm niż 14 dni powoduje jego anulowanie.

3.Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r art. 12.1 ppkt 12, w sytuacji gdy Klient dokona płatności i wyrazi zgodę na realizację zamówienia (art.2 pkt.5 niniejszego regulaminu), po rozpoczęciu procesu rejestracji licencji nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

Artykuł 4. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a portalem, której przedmiotem są usługi świadczone przez portal na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez portal Linmot w ramach portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w pobliżu miejsca zamieszkania właściciela portalu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.